Kategoriarkiv: Flaskförslutning

Expancel i agglomererade korkar.

FDA har i dagarna godkänt Akzo Nobels mikrosfärer Expancel för användning i kork i kontakt med vin.  Expancel* används för att ge styrka och stadga åt dom agglomererade korkarna som används som ett alternativ till traditionella naturkorkar.
 
* Expancel är små plastkulor, ”mikrosfärer”, som expanderar kraftigt (30-50 gånger) vid upphettning.
 
We know that one of the major issues winemakers are encountering is cork taint.  This can be reduced or eliminated by cleaning the cork at granule size. By using Expancel Microspheres, regular, consistent and clean cork closures can be achieved.  In turn, better corks ensure that wines are enjoyed as intended.  The winemakers benefit from totally purified corks that make it possible to keep wine in a bottle for decades with consistent quality, which gives them a strong competitive advantage.
[4-Traders – AKZO NOBEL : Expancel approved as constituent in wine corks by US FDA.]
[Akzo Nobel – Expancel approved as constituent in wine corks by US FDA.]

 
Grattis Akzo!
 
Se även:
www.akzonobel.com/expancel
wikipedia – Expandable microsphere.

Lämna en kommentar

Under Allmänt, Flaskförslutning

TPO – total package oxygen – största orsaken till defekta viner?

Mer och mer så verkar oxidation påtalas som den största orsaken till defekta viner och har enligt flera bedömmar gått om både korkdefekt och reduktion (”sulphides” enligt tabellen nedan).  Orsaken är den syresättning av viner som sker före och under buteljering.  En syresättning som dessutom är nödvändig för att dels för att vädra bort reduktiva gaser men också för att få igång polymeriseringen av s.k. polyfenoler med syfte att stabilisera färg och inte minst också utveckla arom- och smak.
 
iwc
Även om syresättning är nödvändigt så har man konstaterat att ha koll på den totala mängden syre i en buteljerad flaska, som är syret löst i vinet och syret i flaskhalsen, och – inte minst – mängden fri svaveldioxid, är av avgörande betydelse för vinets oxidativa utveckling och därmed lagringspotential.  För mycket syre i vinet konsumerar snabbt upp den fria svaveldioxiden som är helt nödvändigt för att skydda vinet mot mikrobiell tillväxt och vidare oxidation.  De olika färgerna representerar olika luftgenomsläpplighet där röd färg är förslutning med minst luftgenomsläpplighet och brun med mest…
syre_svavel
 
Syrepenetration genom förslutningen spelar både en liten och stor roll.  Liten såtillvida att den syre som långsamt penetrerar förslutningen bara är en liten del av den totala mängden syre ett buteljerat vin utsätts för i förhållande till den totala mängden syre vinet innehåller direkt efter buteljering.  Stor såtillvida att det är många som menar att genom att säkerhetsställa att vinet efter buteljering innehåller så låg mängd syre som möjligt, samtidigt som man har en förslutning som långsamt släpper igenom små mängder syre, får en bättre och långsammare oxidering av vinets fenoliska föreningar resulterande i både bättre färgstabilitet och munskänsla.  Detta är något som även skruvkapsylstillverkare tagit till sig och flera är dom som saluför skruvkapsyler med kontrollerad (specificerad) luftgenomsläpplighet.
 
Länkar:
Wines & Vines – Is TPO the new TCA?.
Sommelierjournal.com – Wine Flaws: Oxidation.

Se även:
Vininfo – POx, Premature Oxidation.

[bilderna kommer från en presentation om just vikten av att hantera syret av Nomacork]

1 kommentar

Under Allmänt, Defekter, Flaskförslutning, Vintillverkning

POx – Premature Oxidation

imageViner som blir ”lillgamla”, som oxiderar i förtid, har rapporterats i flera år och som vanligt så beskyller ”mindre nogräknade” individer naturligtvis den ofta mobbade naturkorken för att orsaka problemet.  Redan initialt när problemet uppdagades så hade man goda aningar om orsakerna, man visste att naturkorken inte kunde vara orsaken även om den kanske kunde vara en del av lösningen…
 
Första rapporterna, även om fenomenet säkerligen har funnits tidigare, kom i början av 2000-talet och omfattade då främst vita bourgogner (årgångar från mitten av 1990-talet och framåt), men även viner från Österrike, Tyskland och Alsace var drabbade.  En rubrik som jag hittade på ämnet från 2005 hade rubriken ”The murder in the wine cellar”.  De senaste rapporterna från 2013 och 2014 har även omfattat röda viner från tidiga 2000-tals årgångar exempelvis från Bordeaux.  Decanter skrev i en artikel från 2013 (vilket är ett citat från Professor Denis Dubourdieu vid Institute of Oenology i Bordeaux), ”I believe there is a similar scandal with red wine, and that in 10 years’ time it will be just as explosive as the one affecting white Burgundy has been.  And it’s not limited to one region;  all red wines that are expected to be aged for long periods of time – so Barolo, Napa, Bordeaux, the Rhône, Burgundy and others – are in danger of ignoring this threat.”.
 
imageEtt problem med denna förtida oxidationen är just upptäckten, att det drabbar viner som är producerade för lång lagring och att det inte upptäcks förrän de stackars konsumenterna öppnar flaskor flera år efter produktionstillfället och ibland även förstås flera år efter inköpstillfället.
 
Läääskigt! är bara ”förnamnet”  Själv sitter man ju på åtminstone ett par hundra flaskor från just tidiga 2000-talet.  Puh!!!
 
Naturkorken då?  Naturligtvis så har man (finns ju ingen gröda som det forskas så mycket kring som just vinet) lagt ner mängder med resurser på att undersöka, och inte minst komma tillrätta med, problemet.  Nämnda Denis Dubordieu har varit högst involverad i detta arbete och det man kommit fram till målar på inget sätt ut naturkorken som skurken. 
 
Istället vet man att problemet redan finns i vinerna vid buteljering, att vinerna är kontaminerade med s.k. prekursors som oxideras vidare under lagring på flaska.  Dessutom så verkar problemet vara en kombination av övermogna druvor och vintillverkningsmetoder som ger mycket syretillförsel till musten/vinerna.  Övermogna druvor ger högt pH vilket leder till att svaveldioxiden förlorar sin skyddade förmåga, något som sker drastiskt vid pH över 4.  Detta samtidigt som det blivit vanligare att ”svavla” försiktigt, dvs att ”snåla” med tillsats av svaveldioxid.  Vintillverkningsmässigt så tror man att ett ökande användande av nya ekfat, med högre syretransport till vinerna, är en av bovarna, mixroxygenering troligtvis en annan.
 
En starkt bidragande faktor är moderna viner med mindre av skyddande potential i form av reduktiva polyfenoler (tanniner och antocyaniner) när det gäller röda viner och antioxidanten glutation när det gäller vita.  Glutation är en intressant kemisk förening då den skyddar mot oxidation, finns i druvorna från början, påverkas av jäsningen och (inte minst) av efterföljande lagring på jästfällning.  Dessutom så förbrukar jästfällningen syre vilket också naturligvis skyddar mot förtida oxidation.
 
Att naturkorken tidigt blev skurkförklarad då viner buteljerat med 1990-talets täta skruvkapsyler, med sin reduktiva atmosfär, inte uppvisade problemet är kanske förståeligt.  Men nu vet man bättre, samtidigt som dagens modernaste skruvkorkar inte längre är täta då detta i sig själv gav upphov till helt andra problem med illaluktande svavelföreningar…
 
Lösningen ligger i vintillverkningen och inte i förslutningen, något som man i dag är fullt medveten om.  Mark Haisma, liten producent av såväl röda som vita bourgogner, ”skriver/säger”:  ”The problem lies with a winemaking technique that favored light, delicate, fresh wines, but resulted in wines that were susceptible to premature oxidation.  We got very enamored with very protective pressing of white juice to preserve the freshness and the brightness.  A lot of people were thinking we want this brightness, this aromatic style, but I always wondered:  Are we creating a wine that is becoming more susceptible to becoming oxidized later?”.  Denis Dubourdieu:  ”One cause is a late harvest of ripe grapes with little acidity, the vinification prematurely done using new oak barriques, or small doses of sulfur dioxide, above all if the pH value is relatively high in addition.  The striking aspect: Vintners had done all this in order to improve their wines for the good of the customers.  I can only recommend producers not to be too correct but not to go too far instead.
 
Se även:
BCWGC – Dubourdieu – Premature Oxidative Ageing.
Wine Searcher – The puzzling problem of premox.
The Wall Street Journal – White Burgundy Looks Beyond the Mystery of Premox.
Decanter – Premox: Has the crisis moved to red wine?
Decanter – Red wines may have premature oxidation problems say bordeaux researchers.
YooPress – Study: Red wines tend to premature oxidation.
Burgundy report – Premature oxidation research update.
Lewin on Wine – Burgundy Diary part 1: A Perfect Storm of Premature Oxidation – A Conversation with Dominique Lafon.
The Drinks Business – Burgundy seminar report part 1 – reducing the risk of premox.

3 kommentarer

Under Allmänt, Defekter, Flaskförslutning, Vintillverkning

Let’s not be screwed!

Skruvkapsyler är kanske inte så bra som man kan förledas att tro…

Complaint-Department-Grenade-MugAtt korkdefekten har minskat drastiskt har vi väl alla märkt och många är dom som ändå anklagar (vissa måste ju alltid hitta något att klaga på) korken som dålig för att den skulle ha problem med stora variationer i luftgenomsläpplighet och därmed ge upphov till stora flaskvariationer.  Hittar man liksom inget att klaga på så kan man ju dessutom alltid slänga in ”klyschan” om att skruvkorkar är moderna tillskillnad från dom alltförlegade naturkorkarna.  Vad det argumentet nu är värt när skruvkorken kom i kommersiellt bruk i slutet på 1800-talet (ett patent är exempelvis från 1856)…

Den största undersökningen av permeabilitet, eller snarare skador på skruvkapsyler, och vad det innebär i förstörda viner, släpptes 2013 genom att MW Alison Eisermann-Ctercteko publicerade sin Master of Wine uppsats ”Let’s not be screwed!” i Wine & Viticlulture Journal.  Uppsatsen visar på att man har ett jätteproblem med luftgenomsläpplighet (och FÖRSTÖRDA viner) med just skruvkapsyler.  Går säkert att kritisera den här undersökningen på många sätt men den är baserad på over 10000 vinflaskor (dom mesta från butiker i Sydney) där man på skadade skruvkapsyler mätt svavedioxid, brunfärgning och även analyserat vinerna sensoriskt.

Screwcap damage is a significant issue and shown to be surprisingly high in retail at a level of 8.2% of screwcapped bottles.  This is greater than the previous industry-wide problem of cork taint which led to the rapid change in closure type.  This requires immediate resolution, as these levels are unacceptable.  The store data was alarming and highly significant, particularly relating to wine presentation display methods.  While the racks and presentation shelving are most appealing for wine displays, the level of damage to caps is very high.  The most expensive wines and often those from the more prestigious producers are often presented in these display types.  The retail sector needs to make changes to display methods and staff training in wine handling, particularly for those sealed under screwcap.

letsnotbescrewed

[Alison Eisermann-Ctercteko puplicerad,”Let’s not be screwed!”, Wine & Viticulture Journal, Sept/Okt 2013.]

För kritik mot uppsatsen se:
WineAnorak – MW dissertation claims that screwcaps cause more wine damage than cork.

Andra intressanta artiklar på ämnet naturkork och skruvkapsyl:
The Drinks Report – SPECIAL REPORT: Wine closures.
Wine and Cork – why do they need each other so bad.
Grapegrower & Winemaker – Screw cap pioneer poses questions.
Château Margaux Corks a Problem With a Screw Cap.
Cork Quality Council – Cork Research.

Lämna en kommentar

Under Allmänt, Artikelkommentar, Defekter, Flaskförslutning