Kategoriarkiv: Glas

IS0 3591:1977 Sensory analysis – Apparatus – Wine-tasting glass.

iso3591-1977_1Troligen världens mest sålda vinglas, isoglaset ”kort och gott”, är ett vinprovningsglas tillverkat följande den internationella standardiseringsorganisationens standard ISO 3591:1977.

Standarden är från 1977 och gäller fortfarande utan några revideringar.  Den omfattar 3 sidor och följande 5 stycken/paragrafer.

 1. Scope and field of application. Här beskrivs användningsområdet vilket kortfattat är en ”apparat” för sensorisk analys av vin.
 2. Description.
  Det här stycket beskriver i ord hur glaset ser ut.  En kupa som är formad som ett utdraget ägg, ja det står så här ”The tasting glass consists of a cup (an “elongated egg”) supported by a stem resting on a base”.
 3. Physical characteristics.
  Avsnittet beskriver mer kvaliteten, att glaset skall vara ofärgat, vilket material det skall vara gjort av, dess densitet och dess brytningsindex.
 4. Dimensional characteristics.
  Här beskrivs måtten med hjälp av en ritning, inklusive sådana mått som glastjocklek, längden på själken och diameter på foten.
 5. Special characteristics.
  Här skriver man att glaset får ha ett lock, att det får märkas med en måttangivelse på själva kupan.  Vidare så beskriver man att man tillåter mörka glas för att dölja vinets färg.  Dessutom så skriver man att om man skall bedöma gasbildning och bildade bubblor så skall glasen ha en cirkulär yta som man benämner ”ground area” i botten på kupan med en specificerad diameter.

Dessutom så innehåller standarden en bilaga (”annex”) innehållande användningsrekommendationer omfattande hur mycket vin man skall hälla i, hur man rengör, hur man märker och hur man använder glaset rent handgripligen.
 
iso3591-1977_2
 
Vart köper man isoglas då?  Ja, inte ute i vanliga butiker såsom Duka i alla fall.  Visst ibland så har dom glas men generellt så vet dom inte ens vad isoglas är för någonting.  Märkligt men sant.  Man får helt enkelt söka på internet och handla på postorder.
 
Se även:
vininfo – Tungans sk smakzoner och vinglas.
International Organization for Standardization, ISO.
iso.org – Taste wine like the experts.
Gourmet August 2004 -Shattered Myths, Does it really matter what you
drink your wine from?

wine-tasting-reviews.com – Got Riedel? Wine Glasses Matter.
jancisrobinson.com – First choose your glass.
winetasting-demystified.com – The Wine Tasting Glass Myth.

 

3 kommentarer

Under Allmänt, Glas

Tungans sk. ”smakzoner” och vinglas.

tunga

Har skrivit om de icke existerande ”smakzonerna” på annat håll tidigare men hittade nedanstående som är lite kul om tungans sk ”smakzoner” och vinglas.

Från Gourmet Magazine augusti 2004.
Intervju med Linda Bartoshuk, Ph.D., Professor, Department of Community Dentistry and Behavioral Sciences Director of Human Research, Center for Smell and Taste, University of Florida.

”The tongue map? That old saw?” scoffs Linda Bartoshuk when I reach her at her laboratory at the Yale Univerity School of Medicine. Bartoshuk has done landmark studies on how people taste. ”No, no. There isn’t any ‘tongue map.'”
Wait a minute: When you sip Pinot Noir from the correct Riedel glass, won’t it maximize the fruit flavors by rushing the wine to the ”sweet” zone on the tip of your tongue? When you serve a Chardonnay with too much fruit, won’t the correct glass balance the flavors by directing the wine to the ”acid” spots near the middle? ”Nope,” Bartoshuk laughs. ”It’s wrong.” She and other scientists have proved that you can taste salty, sweet, and bitter everywhere on the tongue where there are taste buds. ”Your brain doesn’t care where taste is coming from in your mouth,” Bartoshuk says. ”And researchers have known this for thirty years.”

Se även www.vininfo.nu.

———————————————–
Mer om icke existerande smakzoner:
1.”The Taste Map: All Wrong”, Scientific American, March 18, 2001.
2.Chandrashekar et al., ”The receptors and cells for mammalian taste”, Nature, Vol 444, 16 November 2006, 288-294.

2 kommentarer

Under Glas, Naturvetenskap