Etikettarkiv: 3591:1977

IS0 3591:1977 Sensory analysis – Apparatus – Wine-tasting glass.

iso3591-1977_1Troligen världens mest sålda vinglas, isoglaset ”kort och gott”, är ett vinprovningsglas tillverkat följande den internationella standardiseringsorganisationens standard ISO 3591:1977.

Standarden är från 1977 och gäller fortfarande utan några revideringar.  Den omfattar 3 sidor och följande 5 stycken/paragrafer.

 1. Scope and field of application. Här beskrivs användningsområdet vilket kortfattat är en ”apparat” för sensorisk analys av vin.
 2. Description.
  Det här stycket beskriver i ord hur glaset ser ut.  En kupa som är formad som ett utdraget ägg, ja det står så här ”The tasting glass consists of a cup (an “elongated egg”) supported by a stem resting on a base”.
 3. Physical characteristics.
  Avsnittet beskriver mer kvaliteten, att glaset skall vara ofärgat, vilket material det skall vara gjort av, dess densitet och dess brytningsindex.
 4. Dimensional characteristics.
  Här beskrivs måtten med hjälp av en ritning, inklusive sådana mått som glastjocklek, längden på själken och diameter på foten.
 5. Special characteristics.
  Här skriver man att glaset får ha ett lock, att det får märkas med en måttangivelse på själva kupan.  Vidare så beskriver man att man tillåter mörka glas för att dölja vinets färg.  Dessutom så skriver man att om man skall bedöma gasbildning och bildade bubblor så skall glasen ha en cirkulär yta som man benämner ”ground area” i botten på kupan med en specificerad diameter.

Dessutom så innehåller standarden en bilaga (”annex”) innehållande användningsrekommendationer omfattande hur mycket vin man skall hälla i, hur man rengör, hur man märker och hur man använder glaset rent handgripligen.
 
iso3591-1977_2
 
Vart köper man isoglas då?  Ja, inte ute i vanliga butiker såsom Duka i alla fall.  Visst ibland så har dom glas men generellt så vet dom inte ens vad isoglas är för någonting.  Märkligt men sant.  Man får helt enkelt söka på internet och handla på postorder.
 
Se även:
vininfo – Tungans sk smakzoner och vinglas.
International Organization for Standardization, ISO.
iso.org – Taste wine like the experts.
Gourmet August 2004 -Shattered Myths, Does it really matter what you
drink your wine from?

wine-tasting-reviews.com – Got Riedel? Wine Glasses Matter.
jancisrobinson.com – First choose your glass.
winetasting-demystified.com – The Wine Tasting Glass Myth.

 

3 kommentarer

Under Allmänt, Glas