Etikettarkiv: bjurholm

Ännu en kommun som leker stalinism med medborgarna…

how-to-use-snus

Ännu en kommun som inför snusförbud.  Bjurholm (S-styrt) inför tobaksförbud för alla anställda och likställer därmed cigarettrökning och snusning.  Förbudet införs ”ur ett hälsoperspektiv”, för att de anställda ska ”må bra” på jobbet, och ska gälla alla kommunanställda oavsett verksamhet.  Förbudet skall gälla fr.o.m. januari 2017.
[SVT Nyheter – Nu stoppas snusarna i Bjurholm.]
 
vilka grunder kan man fråga sig:

New York Times Joe Nocera:
Even though tobacco use in Sweden is comparable to its use in the rest of Europe, Sweden’s preference for snus means that it “has Europe’s lowest tobacco-attributable mortality among men,” according to a paper in the latest issue of The New England Journal of Medicine.  Indeed, a 2012 study by the World Health Organization found that tobacco caused 152 deaths per 100,000 men in Sweden, versus 467 deaths per 100,000 men in Europe.
[NYT – A Tobacco Tax to Save Lives.]]

Dagens Medicin, Robert Nilsson:  ”Från ett molekylärbiologiskt perspektiv saknar således hypotesen att svenskt snus utgör en betydelsefull cancerrisk biologisk trovärdighet” och ”På uppdrag av Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet har Handelns utredningsinstitut beräknat att snuset har lett till besparingar på minst 20 miljarder kronor mellan åren 1990 och 2011 genom minskade vårdkostnader och produktionsbortfall.
[Dagens Medicin – Snus bör inte klassas som cancerrisk.]
[Dagens Medicin – Kan socialstyrelsen skilja på risker med rökning och nikotin?]

Hans Gilljam, senior professor i Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet:  ”När du tar ett halsbloss förbränns 8 000 ämnen som du andas in.  Många är direkt giftiga och cancerogena.  Rökning är livsfarligt.  Men nikotin är inte särskilt farligt.  Det är svårt att på vetenskaplig grund kunna påstå att ett kroniskt nikotinmissbruk är farligt för en vuxen människa.
[Aftonbladet – Svårt att påstå att nikotin är farligt.]

Det är rökningen som dödar!, inte tobaken.  Just det faktum att man eldar och väljer att andas in ”skiten” (dvs alla 1000-tals kemiska ämnen som bildats genom förbränning), det är det som dödar, inte tobaken.  Det hade inte spelat någon större roll om man istället valt att röka morotsblast.  Ändå så hackar man på alla tobaksprodukter oavsett användningssätt och (faktiskt!) verklig farlighet.

Läs även:
Vininfo – Snusning versus rökning.
Vininfo – Snus inte bara gott.

Lämna en kommentar

Under snus, Tobak