Etikettarkiv: cancer

Äpplen och päron, alkohol och cancer…

vinhalsaIdag (2016-11-28) släppte Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO sin rapport ”TEMA 2016/2017: ALKOHOL OCH CANCER”(*) där man visar att närmare 1000 svenskar dör varje år av cancer orsakat av alkohol.  Närmare bestämt så visar man att det 2014 dog 11677 personer av cancer varav man ”bedömt” att 996 dödsfall ”troligtvis” orsakats av alkohol.  Stämmer säkert så långt, men man har inte gjort någon som helst åtskillnad på att det finns undersökningar (även stora s.k. metaundersökningar) där man finner på stora skillnader mellan olika ”alkoholslag”, där vin skyddar mot vissa cancerformar och kanske t.o.m. mot cancer överlag, tillskillnad från öl och sprit, och man har bortsett från andra sjukdomsrelaterade dödsorsaker, och då inte minst hjärt- och kärlsjukdomar, där alkohol är starkt förebyggande.

Samma år 2014 så dog nämligen hela 32548 svenskar av hjärt- och kärlsjukdomar.  I en artikel i läkartidningen 2012 – hänvisande till vetenskapliga undersökningar – så görs bedömningen att alkohol faktiskt minskar den totala dödligheten med mellan 20-40 %(**).  Alltså med minst 6509 personer om man – mellan och tummen och pekfingret – tittar på 2014 års siffror.  Dvs, om man bara tittar på hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, så överstiger nyttan onyttan flerfaldigt.  Men visst sedan finns det andra faktorer såsom social misär, misshandel, alkoholism, våld, etc, dvs yttre faktorer som inte beror på måttlighetsdrickande och personlig hälsa, men ändå…

Det finns alltså ingenting i undersökningen som visar på att man – som måttlighetsdrickare – bör avhålla sig från alkohol.  Risken då, om man avhåller sig, är att man – de facto – dör tidigare i alla fall även om det inte är av cancer…
 
För att slutligen slänga in resultatet från en av de största undersökningarna som gjorts på området som publicerades i Lancet 2015, omfattande 12 länder och närmare 115000 vuxna, så kom man fram till att risken att dö i förtid för vindrickare är 0.88 (95% konfidensintervall) jämfört med 1.0 för absolutister, d.v.s. risken för dödlighet är lägre och man lever längre…
Alcohol consumption and cardiovascular disease, cancer, injury, admission to hospital, and mortality: a prospective
cohort study
, Lancet, Vol 386, November 14, 2015. ]

– – – – – –

* [ TEMA 2016/2017: ALKOHOL OCH CANCER ]

– – – – – –

** Läkartidningen ”skriver”:

De flesta rapporterna rör alkohol och hjärt–kärlsjukdomar, och man konstaterar SAMSTÄMMMIGT att lätt till måttlig konsumtion (vin, öl eller starksprit) hos medelålders och äldre personer PÅTAGLIGT minskar risken för olika typer av hjärt–kärlsjukdomar.  Det bör i detta sammanhang påpekas att det givetvis även finns rapporter där man inte funnit denna positiva relation mellan alkoholintag och hjärt–kärlsjukdomar.

Flera sammanfattande artiklar om relationen mellan alkohol och hjärt–kärlsjukdomar har publicerats under senare år.  I en metaanalys publicerad i Circulation 2007 sammanfattas resultaten från en mängd studier, och man konkluderar att vid intag av 1–2 enheter för kvinnor och 2–3 enheter för män under 4–7 dagar i veckan reduceras den totala dödligheten i hjärt–kärlsjukdom med mellan 20 och 40 procent.  När det gäller kranskärlssjukdom, angina och hjärtinfarkt är risk¬reduktionen 20–50 procent.

Även risken för hjärtsvikt minskar med ca 30 procent vid måttligt alkoholintag; detta gäller även patienter som haft en hjärtinfarkt.  När det gäller ischemisk stroke är resultaten inte helt samstämmiga, även om de flesta stora studier visar på minskad risk (med ca 20 procent) för denna typ av ¬stroke vid lätt till måttlig konsumtion.  Vid hemorragisk stroke finns ingen positiv effekt.

[ Läkartidningen, 2012-10-16, nummer 42, ”Alkohol inte enbart av ondo – måttligt intag minskar risk för folksjukdomar” ]

– – – – – –

Andra inlägg jag skrivit om ämnet:
vininfo – Alkohol ger inte cancer.
vininfo – Alkohol kan orsaka cancer men…

Lämna en kommentar

Under Allmänt, Hälsa

Snus och karies…

Många är instanserna som hackar på snus, kommuner som förbjuder, staten som beskattar, etc.  Inte ofta kan man, utan vetenskapliga referenser, läsa om att snus minsan ger dålig munhälsa med blottade tandhalsar, karies och t.o.m. cancer.
 
Snus och karies.
 
Den enda riktigt stora moderna undersökningen, ”Dental caries in relation to smoking and the use of Swedish snus”, som tittat på just karies publicerades 2012 och omfattar 500 personer i vardera tre försöksgrupper undersökta 1983, 1993 och 2003.  Och om något så visar denna undersökning att snusare har fler och friskare tänder med mindre förekomst av karies än icke snusare, inte tvärtom.  Denna undersökning följdes upp så sent som 2015 med ”Dental caries and associated factors in a group of Swedish snus users” där slutsatsen blev att det inte förelåg några nämnvärda skillnader mellan snusare och ickesnusare, man skriver ”To conclude, this clinical study revealed no statistically significant differences in caries prevalence between snus users and non-users and only minor differences regarding different caries associated factors.”
 
Tabellen nedan är ett utdrag som bara visar antal tänder och förekomsten av karies.
tandhalsa
 
Alltså, snus ger inte karies!

Se även:
Vininfo – Forskning tyder på att rött vin skyddar mot karies.

Källor:

  • Hugoson A, Hellqvist L, Rolandsson M, Birkhed D.  Dental caries in relation to smoking and the use of Swedish snus: epidemiological studies covering 20 years (1983–2003).  Acta Odontologica Scandinavica, 70:4, 289-296.
  • Hellqvist L, Rolandsson M, Hugoson A, Lingström P, Birkhed D.  Dental caries and associated factors in a group of Swedish snus users.  Swedish Dental Journal 2015, 39(1), 47-54.

Snus och cancer då?
 
2011 släpptes två artiklar [Bertucco och Lee enl. nedan], samlade analyser, av (mer eller mindre) samtliga epidemiologiska studier på området där båda kommer fram till att det inte finns något samband mellan snusande och våra vanliga cancerformer.  Detta ledde åtminstone till två debattartiklar [länkar nedan] i Dagens Medicin där professor Robert Nilsson (institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet) dels skrev att snus inte bör klassas som cancerrisk och där han även går till ”attack” mot Socialstyrelsen.

Robert Nilsson skriver bl.a. ”Från ett molekylärbiologiskt perspektiv saknar således hypotesen att svenskt snus utgör en betydelsefull cancerrisk biologisk trovärdighet” och ”På uppdrag av Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet har Handelns utredningsinstitut beräknat att snuset har lett till besparingar på minst 20 miljarder kronor mellan åren 1990 och 2011 genom minskade vårdkostnader och produktionsbortfall”.

Källor:

Snus är m.a.o. en relativt harmlös njutningsprodukt…

1 kommentar

Under Allmänt, Hälsa, snus

Om vin, sjukdomar och långt leverne…

Det är – trots svenska cancervarningar – fortsatt NYTTIGT (åtminstone inte onyttigt!) att dricka måttligt med vin.  Detta åtminstone om man vill vara friskare och leva längre.  Och vem vill inte det?
 
maturitasI januari i år publicerades det i den vetenskapliga tidskriften Maturitas en omfattande s.k. metaananyls där man gjort sökningar i PubMed och tittat på alla grundläggande och kliniska studier/artiklar på ämnet som publicerats det senaste årtiondet.  Totalt, efter bortrensning av exempelvis upprepningar och irrelevanta studier, så omfattar genomgången 118 studier.
 
Har tidigare på ämnet skrivit om den sammanställning av epidemiologiska undersökningar, gällande alkoholkonsumtion och cancer, som publicerades i Annals of Oncology 2013, och som visar på en J-formad kurva där måttligt alkoholbruk faktiskt skyddar mot cancer.
Vininfo – Alkohol ger inte cancer.

 
Maturitas då?  Det man kommer fram till är att måttlighetsdrickande leder till mindre frekvens av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, benskörhet, neurologiska sjukdomar och inte minst till att man lever längre.  Resultaten är visserligen mindre entusiastiska avseende cancer men (som sagt!) gemene måttlighetsdrickare lever längre och är friskare i övrigt…
 
modconswine
 
healthy-red-wineArtikelns avslutande ord,
The debate as to whether the positive effect of red wine on health and longevity is only due to its content in ethanol or whether it has additional benefits attributable to its non-alcoholic content, mainly polyphenols, is still open.  Any future clinical trials that provide clear evidence on the subject are eagerly awaited.  Until that time, moderate wine drinkers should not be discouraged and physicians canspread the message that moderate wine consumption may have beneficial effects.”.

[Artero et.al., ”The impact of moderate wine consumption on health”, Maturitas, 80 (2015), 3–13, 2015.]

Lämna en kommentar

Under Allmänt, Artikelkommentar, Hälsa, Naturvetenskap

Snus inte bara gott…

Kommunen vill inför snusförbud – Skövde (stan ingen behövde!),  Rödgröna vill stoppa snuslukt – Uppsala,  Kommunens anställda har tobaksfri arbetstid – Arjeplog, Snusförbud förslås i Umeå,…
Galenskaperna tar liksom aldrig slut.  Över 15 kommuner landet runt har förbjudet snus på arbetstid.  Ändå får man äta godis, dricka kaffe, dofta parfym, svett och ”gud vet vad”…  På vilka grunder kan man fråga sig?  I alla fall inte några som helst vetenskapliga…

generalxrSnus(et) är på inget sätt en hälsoprodukt men är heller inte så farligt som Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen försöker påskina.  Det är rökningen som dödar, inte tobaken.  Just det faktum att man eldar och väljer att andas in ”skiten” (dvs alla 1000-tals kemiska ämnen som bildats genom förbränning), det är det som dödar, inte tobaken.
 
It is generally understood that it is not nicotine itself that is harmful, but the method of delivery, i.e. burning Tobacco” [ref.1].
 
Men cancer då?  2011 släpptes två artiklar [ref.2 och 3], samlade analyser, av (mer eller mindre) samtliga epidemiologiska studier på området där båda kommer fram till att det inte finns något samband mellan snusande och våra vanliga cancerformer.  Detta ledde åtminstone till två debattartiklar [ref.4 och 5] i Dagens Medicin där professor Robert Nilsson (institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet) dels skrev att snus inte bör klassas som cancerrisk och där han även går till ”attack” mot Socialstyrelsen.
 
Robert Nilsson skriver bl.a. ”Från ett molekylärbiologiskt perspektiv saknar således hypotesen att svenskt snus utgör en betydelsefull cancerrisk biologisk trovärdighet” och ”På uppdrag av Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet har Handelns utredningsinstitut beräknat att snuset har lett till besparingar på minst 20 miljarder kronor mellan åren 1990 och 2011 genom minskade vårdkostnader och produktionsbortfall”.
 
Nej, snus är en relativt harmlös njutningsprodukt, om än en beroendeframkallande sådan.  Just beroendeframkallningen är snusets stora akilleshäl.  Men är själva beroendet och nikotinet skadligt?
 
I aftonbladet på temat ”sluta röka” så intervjuades 2011 Hans Gilljam [ref.6], senior professor i Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och grundare av Sluta-röka-linjen, där han bl.a. säger ”Nikotin är inte farligt för kroppen.  Det är heller inte särskilt beroendeframkallande.” och ”vi kan nog i dag konstatera att nikotin i sig inte är särskilt beroendeframkallande.  Det är ju onekligen så att cigaretter i sig skapar ett starkt beroende, men det handlar inte om nikotinet.  Det är snarare om röken, lukten, det sociala, att ha någonting i handen…  alla de faktorerna sammantaget, socialt och psykologiskt.  Tyvärr har vi i 25 år pratat väldigt övertygande om nikotin som starkt beroendeframkallande, nu får vi äta upp det.”.
 
Slutligen, SvD – Svenskans vackraste ord är fint som snus.
 
Nä, nu lägger jag in en prilla och publicerar…
 
 – – – – –
 
Referenser:
1:  KO Fagerström, ”Tobacco harm reduction: The need for new products that can compete with cigarettes”, Addictive Behaviors, Volume 39, Issue 3, March 2014, Pages 507–511.
2:  P Bertuccio et.al., ”Cigar and pipe smoking, smokeless tobacco use and pancreatic cancer: an analysis from the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium”, Annals of Oncology, Volume 22, Issue 6Pp. 1420-1426, 2011.
3:  Peter N Lee, ”Summary of the epidemiological evidence relating snus to health”, Regul. Toxicol. Pharmacol., 59(2), 197-214, 2011.
4: Dagens Medicin – Snus bör inte klassas som cancerrisk.
5: Dagens Medicin – Kan socialstyrelsen skilja på risker med rökning och nikotin?
6: Aftonbladet – Svårt att påstå att nikotin är farligt.

Läs gärna också Ann-Charlotte Marteus ironiska ledare i Expressen,
Expressen – Snusförbud inte nog – stoppa vitlöksstanken!

1 kommentar

Under Allmänt, Artikelkommentar, snus, Tobak

Alkohol ger INTE cancer…

Drick vin på semestern och bekymra er inte över medias desinformation.

image

Flera medier varnar så här års för alkoholens möjliga skador och Göteborgsposten kan förstås inte vara sämre.  Tyvärr så för dom dels skrämselpropaganda och dels så slår dom ihop alla alkoholhaltiga drycker som den FARLIGA alkoholen.

GP skrev exempelvis i en artikel den 3 juli ”Den lilla skyddseffekt alkohol ger mot hjärt- och kärlsjukdomar gäller inte alls när det handlar om cancer, så all konsumtion är problematisk.

Att det skulle vara en allmän ”sanning” att alkohol ger cancer är allt annat än sant, detta då det finns vetenskapliga belägg för att man måste upp i vissa nivåer för att man skall se en ökad dödlighet i cancer, medan låga nivåer snarare ger en lägre dödlighet (jämfört med om man inte dricker någon alkohol alls).  En sammanställning av ALLA ”relevanta” epidemiologiska undersökningar som gjorts på området (fram till och med april 2012) publicerades i Annals of Oncology 2013.  Man skriver i slutsatsen bl.a. ”In summary, this meta-analysis shows a J-shaped relationship between alcohol consumption and all cancer mortality, which confirms the health hazards of heavy drinking(≥50 g/day) and benefits of light drinking (≤12.5 g/day).  As for the gender-specific dose–risk relation, special attention should be paid to the impact of heavy drinking in females.”.

[Jin M, Cai S, Guo J, Zhu Y, Li M, et al. ”Alcohol drinking and all cancer mortality: a meta-analysis”. Annals of Oncology 2013; 24:807–816.]

En annan tidigare dansk ”studie” som jämför olika alkoholhaltiga drycker visar dessutom på stora skillnader mellan vin, öl och starksprit.

[Gronbaek M, et al., ”Type of Alcohol Consumed and Mortality from All Causes, Coronary Heart Disease, and Cancer”, Ann. intern. med., 133, 411-419, 2000.]

Dock, drick med måtta…

Själva har vi (min fru och jag) delat ungefär lika på fyra flaskor vin vår första semestervecka vilket innebär (högt räknat) att vi druckit ungefär 22 g/dag (per person).  Lite för mycket enligt ovan men tittar man på total dödlighet (inräknat även hjärt- och kärlsjukdomar) så har vi ändå förlängt våra liv något…

[Di Castelnuovo et al., ”Alcohol Dosing and Total Mortality in Men and Women”, Arch Intern Med., 2006, 166, 2437-2445.]

3 kommentarer

Under Allmänt, Artikelkommentar, Hälsa, Naturvetenskap

Resveratrol – läkemedel på väg…

reservatrolStudier kring Resveratrol, mirakelsubstansen i framförallt vin och nötter, har lett till mycket forskning både kring ämnet som sådant men även till nya liknande läkemedelssubstanser.

Just nu så testas syntetiska motsvarigheter som tros skydda mot en mängd olika sjukdomar och därmed leda till längre livslängd. Exempelvis har GlaxoSmithKline, med positiva resultat, testat varianter på patienter som lider av så pass skilda åkommor som cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Man har dessutom visat att substanserna har en positiv effekt på ett specifikt protein (eg. ett enzym) som påverkar åldrandet. Substanserna ger helt enkelt samma effekt som nyttigare kost och motion, utan att påverka vikten. Man har även sett positiva effekter på åldersdiabetes, alzheimers och psoriasis. Genetikprofessor David Sinclair vid Harvard ”Ultimately, these drugs would treat one disease, but unlike drugs of today, they would prevent 20 others”.

[Independent – Scientists discover how red wine ‘miracle ingredient’ resveratrol helps us stay young]
[DailyMail – New drug being developed using compound found in red wine could help humans live until they are 150.]
[www.vininfo.nu – Reservatrol, en ”sjujävla” molekyl.]

healthy-red-wineInte undra på att man känner sig nyttig när man dricker vin…

1 kommentar

Under Allmänt, Hälsa, Naturvetenskap

Debattartikel med bristande underlag…

Nytt med anledning av Debattartikeln i DN (maj 2014) med titeln ”Okänt bland svenskar att alkohol orsakar cancer”.  Efter att ha mailat författarna, de två professorerna Peter Friberg (Sahlgrenska akademin) och Peter Allebeck (Karolinska Institutet), så fick jag tillskickat till mig den rapport ”Hur stor del av Sveriges sjukdomsbörda orsakas av alkohol, narkotika och tobaksrökning?” som dom hänvisar till som underlag.

Hur som helst så häpnar man…

Rapporten tar ingen hänsyn till att måttlighetsbruk leder till lägre mortalitet totalt sett, men alltså även cancer mer specifikt.  Den är inte ett underlag för att kunna påstå att alkohol generellt (alltså även vid måttligt bruk) orsakar cancer.  Och då har debattartikeln ändå lett till att tidningar (efter tidningar) och media (efter media) rapporterat att alkohol (oavsett mängd) ger cancer.

Dels så har “rapporten” satt (definierat) en låg alkoholkonsumtion på (obs!) hela <40 gram alkohol och dag för män, vilket motsvarar en halv flaska rödvin per dag.  Alltså en hög "låg konsumtion" och något som väl knappast kan kallas för "måttlighetsbruk"?  Finns väl "ingen" som tror att en halvflaska vin (eller mer) per dag (år ut och år in) inte leder till skador?

Artikeln jag refererade till i mitt förra inlägg, en omfattande översiktsartikel (som professorerna inte kommenterade), hade satt en låg alkoholkonsumtion (“light drinking”) på 12.5 gram alkohol och dag.  En artikel som just handlade om alkohol och dödlighet i cancer. [Ref. 1]

Och dels så handlar rapporten mer om den totala belastningen i sjukvården för skador orsakade av alkohol, narkotika och tobaksrökning.  Belastning inklusive alkoholmissbruk, trafikskador, olyckor etc.  Alltså inget direkt underlag som visar (eller ens skulle kunna visa) att alkohol i måttliga mängder faktiskt borde göra att en hel del belastning undvikes.

Regelrätta epidemiologiska undersökningar gällande samband mellan alkohol och cancer refereras inte heller till i rapportens referenslista vilket var det som min ursprungliga frågeställning dessutom handlade om…

Dessutom så är epidemiologiska undersökningar begränsade såtillvida att de, både när det gäller nyttan resp. onyttan av exempelvis bruk av olika mängder alkohol, inte tar hänsyn till andra levnadsfaktorer.  Måttlighetsdrickare som dricker 1-2 glas vin om dagen lär nog i övrigt leva nyttigare (motion, övrig kost, etc) än storkonsumenter.  Har som exempel på detta läst två danska studier där man konstaterat att individer som regelbundet köper (och dricker) vin generellt också lever nyttigare än individer som antingen inte dricker alls eller sådana som regelbundet dricker öl respektive sprit. [2]  Är det då vinet som är nyttigt eller levernet som sådant?

Men visst, det råder väl ingen tvekan om att skador av alkohol är en stor samhällsbörda.  Men måttlighetsdrickarna är oskyldiga (åtminstone till motsatsen bevisats)…

Länkar:
DN – Okänt bland svenskar att alkohol orsakar cancer.
KI – Hur stor del av Sveriges sjukdomsbörda orsakas av alkohol, narkotika och tobaksrökning?
DN – Risken att få cancer av alkohol inte jättestor.
Vininfo – Alkohol kan orsaka cancer, men…

Referenser:
1. Jin M, Cai S, Guo J, Zhu Y, Li M, et al. ”Alcohol drinking and all cancer mortality: a meta-analysis”. Annals of Oncology 2013; 24:807‑816.
2. Tjønneland A, Grønbæk M, Stripp C, Overvad. ”Wine intake and diet in a random sample of 48763 Danish men and women”, Am J Clin Nutr 1999; 69:49‑54.

Lämna en kommentar

Under Allmänt, Hälsa, Naturvetenskap

Alkohol kan orsaka cancer, men…

I dagarna så skrev professorerna Peter Friberg (klinisk fysiologi, Sahlgrenska akademin) och Peter Allebeck (socialmedicin, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet) en debattartikel i DN med titeln ”Okänt bland svenskar att alkohol orsakar cancer”.  En debattartikel som fått många medier att skriva liknande artiklar däribland SVT som i artikeln ”Alkohol kan orsaka cancer” som redan i undertiteln skriver ”Alkohol är den näst största enskilda orsaken, efter tobak, till cancer.  Men sambandet är förvånansvärt okänt för svenskarna…” och ”I Sverige uppskattar Folkhälsomyndigheten att 4.500 personer dör varje år av orsaker kopplade till alkohol.  Det är nästan 100 personer varje vecka.”.  Friberg och Allebeck föreslår i sin debattartikel bl.a. rejält höjd alkoholskatt och förbud mot alkoholreklam.

Till vilket pris? undrar undertecknad…  Debattartikeln är nämligen mest ett politiskt ställningstagande och tillför absolut inget nytt i form av nya häpnadsväckande rön.  Visst det finns en korrelation mellan (framförallt högre) alkoholintag och cancer, men samtidigt en omvänd korrelation mellan vinintag (om man bryter ut vår ärade dryck) och nämnda sjukdom, för att inte tala om när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar…

Så detta med att det skulle vara en allmän ”sanning” att alkohol ger cancer är allt annat än sant, detta då det finns vetenskapliga belägg för att man måste upp i vissa nivåer för att man skall se en ökad dödlighet i cancer, medan låga nivåer snarare ger en lägre dödlighet (jämfört med om man inte dricker någon alkohol alls).  En sammanställning av alla ”relevanta” epidemiologiska undersökningar som gjorts på området (fram till och med april 2012) publicerades i Annals of Oncology 2013.  Man skriver i slutsatsen bl.a. ”In summary, this meta-analysis shows a J-shaped relationship between alcohol consumption and all cancer mortality, which confirms the health hazards of heavy drinking(≥50 g/day) and benefits of light drinking (≤12.5 g/day).  As for the gender-specific dose–risk relation, special attention should be paid to the impact of heavy drinking in females.”. [Ref. 1]

Flera enskilda epidemiologiska undersökningar visar dessutom att ungefär lika många liv orsakas som förebyggs av alkohol [ref. 2, 3, 4].  Visst cancer ökar med intag, medan exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar minskar.

Tittar man lite mer i detalj på den ena av referenserna ”Quantification of alcohol-related mortality in sweden” av Sjögren et al [4] så är det en omfattande genomgång av alla dödsfall i Sverige mellan åren 1992 och 1996.  Man har jämfört sk naturliga dödsfall med alla dödsfall och uppskattat hurvida dessa har orsakats eller förebyggts av alkohol.  Det intressanta är att man här kommer fram till att alkoholen dödar mer människor än den räddar i Sverige, men att detta är då man tittar på hela åldersstrukturen samtidigt, och då man tittar på alla dödsfall (alltså även mord, självmord, bilolyckor, olyckor, etc).  Man tar även i sina kommentarer hänsyn till tagna (och för den delen sparade) levnadsår och pratar om ”more person years of Life…”.  Tittar man på bara dom sk naturliga dödsfallen (sjukdomar) så är bilden faktiskt den motsatta.  Dvs fler dödsfall förebyggs än orsakas av alkohol.  Något som även andra undersökningar tydligt visar [5, 6].

Och om vi dessutom bryter ut och bara tittar på vinet så finns det flera undersökningar som visar på att ett måttlighetsbruk faktiskt! ger en lägre dödlighet i cancer gentemot att inte dricka alls [1, 6, 7].  Detta förutom att man alltså totalt sett lever längre.

Det är mao skillnad i vad man dricker och inte minst hur (mycket)…
Mindre ”harmfullt” drickande i medelhavsregionen.

Läs även:
DN – Risken att få cancer av alkohol ”inte jättestor”.
DN – Måttligt med skumpa skyddar pumpen.
Journal of Supportive Oncology – A glass of wine may keep prostate cancer away.
Vintomas – Alkohol, cancerrisker, överdrifter, tveksamma påståenden och missvisande rubriker.

Referenser:

1. Jin M, Cai S, Guo J, Zhu Y, Li M, et al. ”Alcohol drinking and all cancer mortality: a meta-analysis”. Annals of Oncology 2013; 24:807–816.

2. White IR, Altmann DR, Nanchahal K. ”Alcohol consumption and mortality: modelling risks for men and women at different ages”. BMJ 2002; 325:191.

3. Corrao G, Rubbiati L, Zambon A, Arico S. ”Alcohol-attributable and alcohol-preventable mortality in Italy”. A balance in 1983 and 1996. Eur J Publ Health 2002; 12:214-23.

4. Sjögren H, Eriksson A, Broström G, Ahlm K. ”Quantification of alcohol-related mortality in Sweden”. Alcohol & Alcoholism 2000; 35:601-11.

5. Di Castelnuovo A,Costanzo S, Bagnardi V, Donati M, Iacoviello L, de Gaetano G. ”Alcohol Dosing and Total Mortality in Men and Women”. Arch Intern Med. 2006; 166:2437-2445.

6. Grønbaek M1, Becker U, Johansen D, Gottschau A, Schnohr P, Hein HO, Jensen G, Sørensen TI. ”Type of alcohol consumed and mortality from all causes, coronary heart disease, and cancer”. Ann Intern Med. 2000 Sep 19;133(6):411-9.

7. Renaud S, Guéguen R, Siest G, Salamon R. ”Wine, Beer, and Mortality in Middle-aged men From Eastern France”. Arch Intern Med. 1999; 159:1865-1870.

3 kommentarer

Under Allmänt, Hälsa

Snus – ”väldigt allvarligt samhällsproblem”?

how-to-use-snus

Man tappar hakan när Anders Borg motiverar en skattehöjning på snus med 22% mot 4% för cigaretter med att snus är ett ”väldigt allvarligt samhällsproblem”.   Det är tydligen inget problem för Borg att snus för första gången blir dyrare än cigaretter, att allt fler kommer att välja den signifikant farligare rökningen istället för att snusa.   Hans egen åsikt väger tydligen mycket tyngre än experter på området.   Han verkar inte bry sig om att undersökning, efter undersökning, visar att snus är betydligt mindre skadligt än ett bruk där man andas in förbränningsgaser.

image

Professor Robert Nilsson (institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet) i en debattartikel i Dagens Medicin:  ”Från ett molekylärbiologiskt perspektiv saknar således hypotesen att svenskt snus utgör en betydelsefull cancerrisk biologisk trovärdighet.  En nyligen genomförd samlad analys av samtliga epidemiologiska studier på området ger stöd för denna slutsats.”

SvD – Skattechock på snus ger fler rökare
GP – Höjd snusskatt ger fler rökare
Expressen – Snusupproret växer mot Anders Borg
VA – Cigarettföretagen glada över höjd skatt på snus
Aftonbladet – Forskare: Snus är bra för folkhälsan
Läkartidningen – Snus placeras oförtjänt i skamvrån
Dagens Medicin – Snus bör inte klassas som cancerrisk

Om man skall se positivt på det hela så kan vi snusare vara stolta över att vi betalar mer skatt än andra, bidrar till mer välfärd, och detta utan att belasta samhället mera…  www.vininfo.nu – om nikotin
 

1 kommentar

Under Allmänt, Tobak

Snusning versus rökning

Alla tobaksprodukter dras över samma kam.  Rubriker såsom ”Tobaken DÖDAR”.  Tobaksförbud för anställda i vissa kommuner.  Tobaksförbud på sjukhus.  Dessutom höga punktskatter.  Och detta helt oberoende på produkt och/eller produktkategori. 

Det är rökningen som dödar, inte tobaken.  Just det faktum att man eldar och väljer att andas in ”skiten” (dvs alla 1000-tals kemiska ämnen som bildats genom förbränning), det är det som dödar, inte tobaken.  Det hade inte spelat någon större roll om man istället valt att röka morotsblast.  Ändå så hackar man på alla tobaksprodukter oavsett användningssätt och (faktiskt!) verklig farlighet.

It is generally understood that it is not nicotine itself that is harmful, but the method of delivery, i.e. burning Tobacco”.  [Addictive Behaviors, Volume 39, Issue 3, March 2014, Pages 507–511.]

Vi brukar lika mycket tobak som resten av Europa men vi har ändå en signifikant lägre dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar (olika cancerformer, KOL, etc).  Varför?  Jo, för att vi röker mindre och att en stor andel av våra tobaksbrukare använder det mindre riskfyllda alternativet snus…

2011 släpptes två samlade analyser av (mer eller mindre) samtliga epidemiologiska studier på området, och båda kom fram till att det inte finns något samband mellan snusandet och våra vanliga cancerformer. [ref.1, ref.2]  Detta ledde åtminstone till en debattartikel i Dagens Medicin 2012-05-26 där professor Robert Nilsson (institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet) skrev att snus inte bör klassas som cancerrisk. [ref.3]

När det gäller kranskärlssjukdomar så publicerade Journal of Public Health and Epidemiology 2011 en samlad analys av en mängd epidimiologiska studier, varav 11 var gjorda i Sverige, som visar på att det inte finns några samband mellan svenskt snus och kranskärlsjukdomar.  [ref.4]

Statistik:
Sverige har (2010) europas lägsta dödlighet i lungcancer med 51 döda per 100000 invånare, samtidigt som vi röker minst (enbart 14% av befolkningen över 15 år röker dagligen).  Att jämföra medelvärdet för Europa där 23% av befolkningen över 15 år röker dagligen, resulterande bl.a. i 83 döda per 100000 invånare.  [www.oecd-ilibrary.org]

Referenser:
1: Annals of Oncology, Volume 22, Issue 6Pp. 1420-1426, 2011.
2: Regul. Toxicol. Pharmacol., 59(2), 197-214, 2011.
3: Dagens Medicin 2012-05-26, debattartikel.
4: Journal of Public Health and Epidemiology Vol. 3(12), pp. 593-603, 2011.

2 kommentarer

Under Tobak