Etikettarkiv: karies

Snus och karies…

Många är instanserna som hackar på snus, kommuner som förbjuder, staten som beskattar, etc.  Inte ofta kan man, utan vetenskapliga referenser, läsa om att snus minsan ger dålig munhälsa med blottade tandhalsar, karies och t.o.m. cancer.
 
Snus och karies.
 
Den enda riktigt stora moderna undersökningen, ”Dental caries in relation to smoking and the use of Swedish snus”, som tittat på just karies publicerades 2012 och omfattar 500 personer i vardera tre försöksgrupper undersökta 1983, 1993 och 2003.  Och om något så visar denna undersökning att snusare har fler och friskare tänder med mindre förekomst av karies än icke snusare, inte tvärtom.  Denna undersökning följdes upp så sent som 2015 med ”Dental caries and associated factors in a group of Swedish snus users” där slutsatsen blev att det inte förelåg några nämnvärda skillnader mellan snusare och ickesnusare, man skriver ”To conclude, this clinical study revealed no statistically significant differences in caries prevalence between snus users and non-users and only minor differences regarding different caries associated factors.”
 
Tabellen nedan är ett utdrag som bara visar antal tänder och förekomsten av karies.
tandhalsa
 
Alltså, snus ger inte karies!

Se även:
Vininfo – Forskning tyder på att rött vin skyddar mot karies.

Källor:

  • Hugoson A, Hellqvist L, Rolandsson M, Birkhed D.  Dental caries in relation to smoking and the use of Swedish snus: epidemiological studies covering 20 years (1983–2003).  Acta Odontologica Scandinavica, 70:4, 289-296.
  • Hellqvist L, Rolandsson M, Hugoson A, Lingström P, Birkhed D.  Dental caries and associated factors in a group of Swedish snus users.  Swedish Dental Journal 2015, 39(1), 47-54.

Snus och cancer då?
 
2011 släpptes två artiklar [Bertucco och Lee enl. nedan], samlade analyser, av (mer eller mindre) samtliga epidemiologiska studier på området där båda kommer fram till att det inte finns något samband mellan snusande och våra vanliga cancerformer.  Detta ledde åtminstone till två debattartiklar [länkar nedan] i Dagens Medicin där professor Robert Nilsson (institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet) dels skrev att snus inte bör klassas som cancerrisk och där han även går till ”attack” mot Socialstyrelsen.

Robert Nilsson skriver bl.a. ”Från ett molekylärbiologiskt perspektiv saknar således hypotesen att svenskt snus utgör en betydelsefull cancerrisk biologisk trovärdighet” och ”På uppdrag av Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet har Handelns utredningsinstitut beräknat att snuset har lett till besparingar på minst 20 miljarder kronor mellan åren 1990 och 2011 genom minskade vårdkostnader och produktionsbortfall”.

Källor:

Snus är m.a.o. en relativt harmlös njutningsprodukt…

1 kommentar

Under Allmänt, Hälsa, snus

Forskning tyder på att rött vin skyddar mot karies

Medan vita viner har visat sig ge problem med munhälsan så tyder ny forskning på att det motsatta gäller när det gäller röda viner.  Det är en forskningsgrupp på institutet för livsmedelskunskap i Madrid tillsammans med en grupp vid universitetet i Zürich som har publicerat sina resultat i maj ”numret” av Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Det man visat är att rött vin (och druvmust från blå druvor) har antimikrobiella egenskaper som helt enkelt motverkar karies.  Man doppade ner odlade bakterier (5 olika arter kända för att orsaka karies) i olika vätskor där det alltså visade sig att vin och must från blå druvor hade klart antimikrobiella egenskaper.  Dessutom så har man (andra studier) bekräftat resultaten genom att analysera på placken (alltså den beläggning som bildas av bakterier på tänderna) på stackars frivilliga försökspersoner som fick dricka vin eller vatten.  Det framgår dock inte vilka viner som man bjöd på…

Vidare så har man visat att det är förekomsten av extrakt (innehållande bl.a. flavonoider och derivat från dessa) från druvkärnor som är ”nyckeln” till dessa resultat.  En kunskap som kan ge nya framtida kariesskyddande konsumentprodukter.  Detta även om undertecknad gärna istället dricker än mer vin…

[Muñoz-González I, Thurnheer T et.al., ”Red Wine and Oenological Extracts Display Antimicrobial Effects in an Oral Bacteria Biofilm Model”, J. Agric. Food Chem. 2014, 62, 4731−4737]

1 kommentar

Under Allmänt, Hälsa, Naturvetenskap