Etikettarkiv: snusare

Snusare löper INTE större risk för alkoholism, eller…

Många var dom mediaaktörer som igår publicerade nyheten att snusare löper större risk för alkoholism än icke snusare, och dessutom i textmassan att det skulle finnas ett faktiskt samband mellan just snusande och risken att bli alkoholist.

Ett samband som man just INTE har visat…

Hela denna nyhetsBUBBLA är resultatet av ett okritiskt granskande av en dåligt underbyggd undersökning, gjord vid Umeå Universitet, och publicerad i tidsskriften ”Drug and Alcohol Dependence” i början på februari. [Ref.]

Denna undersökning är enbart resultatet av enkätsvar, visserligen från över 20 000 personer, där man jämfört svaren mellan samma enkät utskickad till samma individer efter en tidsrymd av 10 år.  Enkäten är full av frågor kring indiviernas livssituation, fyra frågor där man tolkat huruvida individerna har alkoholproblem (eller snarare risk för), men INTE en fråga kring hur mycket alkohol man förbrukar.  Man vet alltså INTE huruvida en snusare generellt lever ett liv där man också dricker mer alkohol än en icke-snusare, detta för att man inte har ställt frågan.

Man skriver i artikeln:  ”The CAGE questionnaire consists of four questions and is designed to identify individuals with alcohol misuse and dependence.  The themes of the questions related to alcohol consumption are Cut down, Annoyance, Guilt and Eye-opener.” och ”THE AMOUNT OF ALCOHOL CONSUMED IS NOT EVALUATED. The number of Yes responses to the four questions is tallied.  Two or more Yes responses are considered indicative of alcohol misuse carrying a risk of AD.  Being an alcohol abstainer or giving fewer than two positive answers to the CAGE questionnaire was categorized as not AD.”

Gud skyddar mot lungcancer!” kan man TROligtvis också bevisa om man har samma LÅGA krav på bevisbörda, och inte minst orsakssamband, som Umeåforskarna.  Detta alltså om man inte ställer frågor kring rökande och tar hänsyn till att den troende gruppen kanske röker i mindre utsträckning.
 
Referens:
Margareta Norberg et.al., ”Use of moist smokeless tobacco (snus) and the risk of development of alcohol dependence: A cohort study in a middle-aged population in Sweden”, Drug and Alcohol Dependence, publicering ”online”, 9 Febr 2015.

Lämna en kommentar

Under snus, Tobak