Etikettarkiv: snusning

Snus inte bara gott…

Kommunen vill inför snusförbud – Skövde (stan ingen behövde!),  Rödgröna vill stoppa snuslukt – Uppsala,  Kommunens anställda har tobaksfri arbetstid – Arjeplog, Snusförbud förslås i Umeå,…
Galenskaperna tar liksom aldrig slut.  Över 15 kommuner landet runt har förbjudet snus på arbetstid.  Ändå får man äta godis, dricka kaffe, dofta parfym, svett och ”gud vet vad”…  På vilka grunder kan man fråga sig?  I alla fall inte några som helst vetenskapliga…

generalxrSnus(et) är på inget sätt en hälsoprodukt men är heller inte så farligt som Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen försöker påskina.  Det är rökningen som dödar, inte tobaken.  Just det faktum att man eldar och väljer att andas in ”skiten” (dvs alla 1000-tals kemiska ämnen som bildats genom förbränning), det är det som dödar, inte tobaken.
 
It is generally understood that it is not nicotine itself that is harmful, but the method of delivery, i.e. burning Tobacco” [ref.1].
 
Men cancer då?  2011 släpptes två artiklar [ref.2 och 3], samlade analyser, av (mer eller mindre) samtliga epidemiologiska studier på området där båda kommer fram till att det inte finns något samband mellan snusande och våra vanliga cancerformer.  Detta ledde åtminstone till två debattartiklar [ref.4 och 5] i Dagens Medicin där professor Robert Nilsson (institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet) dels skrev att snus inte bör klassas som cancerrisk och där han även går till ”attack” mot Socialstyrelsen.
 
Robert Nilsson skriver bl.a. ”Från ett molekylärbiologiskt perspektiv saknar således hypotesen att svenskt snus utgör en betydelsefull cancerrisk biologisk trovärdighet” och ”På uppdrag av Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet har Handelns utredningsinstitut beräknat att snuset har lett till besparingar på minst 20 miljarder kronor mellan åren 1990 och 2011 genom minskade vårdkostnader och produktionsbortfall”.
 
Nej, snus är en relativt harmlös njutningsprodukt, om än en beroendeframkallande sådan.  Just beroendeframkallningen är snusets stora akilleshäl.  Men är själva beroendet och nikotinet skadligt?
 
I aftonbladet på temat ”sluta röka” så intervjuades 2011 Hans Gilljam [ref.6], senior professor i Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och grundare av Sluta-röka-linjen, där han bl.a. säger ”Nikotin är inte farligt för kroppen.  Det är heller inte särskilt beroendeframkallande.” och ”vi kan nog i dag konstatera att nikotin i sig inte är särskilt beroendeframkallande.  Det är ju onekligen så att cigaretter i sig skapar ett starkt beroende, men det handlar inte om nikotinet.  Det är snarare om röken, lukten, det sociala, att ha någonting i handen…  alla de faktorerna sammantaget, socialt och psykologiskt.  Tyvärr har vi i 25 år pratat väldigt övertygande om nikotin som starkt beroendeframkallande, nu får vi äta upp det.”.
 
Slutligen, SvD – Svenskans vackraste ord är fint som snus.
 
Nä, nu lägger jag in en prilla och publicerar…
 
 – – – – –
 
Referenser:
1:  KO Fagerström, ”Tobacco harm reduction: The need for new products that can compete with cigarettes”, Addictive Behaviors, Volume 39, Issue 3, March 2014, Pages 507–511.
2:  P Bertuccio et.al., ”Cigar and pipe smoking, smokeless tobacco use and pancreatic cancer: an analysis from the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium”, Annals of Oncology, Volume 22, Issue 6Pp. 1420-1426, 2011.
3:  Peter N Lee, ”Summary of the epidemiological evidence relating snus to health”, Regul. Toxicol. Pharmacol., 59(2), 197-214, 2011.
4: Dagens Medicin – Snus bör inte klassas som cancerrisk.
5: Dagens Medicin – Kan socialstyrelsen skilja på risker med rökning och nikotin?
6: Aftonbladet – Svårt att påstå att nikotin är farligt.

Läs gärna också Ann-Charlotte Marteus ironiska ledare i Expressen,
Expressen – Snusförbud inte nog – stoppa vitlöksstanken!

1 kommentar

Under Allmänt, Artikelkommentar, snus, Tobak

Snusare löper INTE större risk för alkoholism, eller…

Många var dom mediaaktörer som igår publicerade nyheten att snusare löper större risk för alkoholism än icke snusare, och dessutom i textmassan att det skulle finnas ett faktiskt samband mellan just snusande och risken att bli alkoholist.

Ett samband som man just INTE har visat…

Hela denna nyhetsBUBBLA är resultatet av ett okritiskt granskande av en dåligt underbyggd undersökning, gjord vid Umeå Universitet, och publicerad i tidsskriften ”Drug and Alcohol Dependence” i början på februari. [Ref.]

Denna undersökning är enbart resultatet av enkätsvar, visserligen från över 20 000 personer, där man jämfört svaren mellan samma enkät utskickad till samma individer efter en tidsrymd av 10 år.  Enkäten är full av frågor kring indiviernas livssituation, fyra frågor där man tolkat huruvida individerna har alkoholproblem (eller snarare risk för), men INTE en fråga kring hur mycket alkohol man förbrukar.  Man vet alltså INTE huruvida en snusare generellt lever ett liv där man också dricker mer alkohol än en icke-snusare, detta för att man inte har ställt frågan.

Man skriver i artikeln:  ”The CAGE questionnaire consists of four questions and is designed to identify individuals with alcohol misuse and dependence.  The themes of the questions related to alcohol consumption are Cut down, Annoyance, Guilt and Eye-opener.” och ”THE AMOUNT OF ALCOHOL CONSUMED IS NOT EVALUATED. The number of Yes responses to the four questions is tallied.  Two or more Yes responses are considered indicative of alcohol misuse carrying a risk of AD.  Being an alcohol abstainer or giving fewer than two positive answers to the CAGE questionnaire was categorized as not AD.”

Gud skyddar mot lungcancer!” kan man TROligtvis också bevisa om man har samma LÅGA krav på bevisbörda, och inte minst orsakssamband, som Umeåforskarna.  Detta alltså om man inte ställer frågor kring rökande och tar hänsyn till att den troende gruppen kanske röker i mindre utsträckning.
 
Referens:
Margareta Norberg et.al., ”Use of moist smokeless tobacco (snus) and the risk of development of alcohol dependence: A cohort study in a middle-aged population in Sweden”, Drug and Alcohol Dependence, publicering ”online”, 9 Febr 2015.

Lämna en kommentar

Under snus, Tobak

Snusning versus rökning

Alla tobaksprodukter dras över samma kam.  Rubriker såsom ”Tobaken DÖDAR”.  Tobaksförbud för anställda i vissa kommuner.  Tobaksförbud på sjukhus.  Dessutom höga punktskatter.  Och detta helt oberoende på produkt och/eller produktkategori. 

Det är rökningen som dödar, inte tobaken.  Just det faktum att man eldar och väljer att andas in ”skiten” (dvs alla 1000-tals kemiska ämnen som bildats genom förbränning), det är det som dödar, inte tobaken.  Det hade inte spelat någon större roll om man istället valt att röka morotsblast.  Ändå så hackar man på alla tobaksprodukter oavsett användningssätt och (faktiskt!) verklig farlighet.

It is generally understood that it is not nicotine itself that is harmful, but the method of delivery, i.e. burning Tobacco”.  [Addictive Behaviors, Volume 39, Issue 3, March 2014, Pages 507–511.]

Vi brukar lika mycket tobak som resten av Europa men vi har ändå en signifikant lägre dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar (olika cancerformer, KOL, etc).  Varför?  Jo, för att vi röker mindre och att en stor andel av våra tobaksbrukare använder det mindre riskfyllda alternativet snus…

2011 släpptes två samlade analyser av (mer eller mindre) samtliga epidemiologiska studier på området, och båda kom fram till att det inte finns något samband mellan snusandet och våra vanliga cancerformer. [ref.1, ref.2]  Detta ledde åtminstone till en debattartikel i Dagens Medicin 2012-05-26 där professor Robert Nilsson (institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet) skrev att snus inte bör klassas som cancerrisk. [ref.3]

När det gäller kranskärlssjukdomar så publicerade Journal of Public Health and Epidemiology 2011 en samlad analys av en mängd epidimiologiska studier, varav 11 var gjorda i Sverige, som visar på att det inte finns några samband mellan svenskt snus och kranskärlsjukdomar.  [ref.4]

Statistik:
Sverige har (2010) europas lägsta dödlighet i lungcancer med 51 döda per 100000 invånare, samtidigt som vi röker minst (enbart 14% av befolkningen över 15 år röker dagligen).  Att jämföra medelvärdet för Europa där 23% av befolkningen över 15 år röker dagligen, resulterande bl.a. i 83 döda per 100000 invånare.  [www.oecd-ilibrary.org]

Referenser:
1: Annals of Oncology, Volume 22, Issue 6Pp. 1420-1426, 2011.
2: Regul. Toxicol. Pharmacol., 59(2), 197-214, 2011.
3: Dagens Medicin 2012-05-26, debattartikel.
4: Journal of Public Health and Epidemiology Vol. 3(12), pp. 593-603, 2011.

2 kommentarer

Under Tobak