Etikettarkiv: tobak

New York Times skriver om snus…

nejm_logoSom en följd av artikeln ”Differential Taxes for Differential Risks – Toward Reduced Harm from Nicotine-Yielding Products” som publicerades i The New England Journal of Medicine den 13 augusti så har nu New York Times (18 augusti 2015) även skrivit en ”blänkare” om snus och det vansinniga att dels beskatta ett mindre skadligt alternativet lika hårt som cigaretter, men även det faktum att EU förbjudet snus medan det fortsatt är tillåtet att röka som ”borstbindare”.

New York Times Joe Nocera skriver bl.a.:
Even though tobacco use in Sweden is comparable to its use in the rest of Europe, Sweden’s preference for snus means that it “has Europe’s lowest tobacco-attributable mortality among men,” according to a paper in the latest issue of The New England Journal of Medicine.  Indeed, a 2012 study by the World Health Organization found that tobacco caused 152 deaths per 100,000 men in Sweden, versus 467 deaths per 100,000 men in Europe.

After all, you know how the European Union reacted to the Swedish snus experience, don’t you?”  ”It banned snus.
 
Artikeln i The New England Journal of Medicine då?  Jo, här menar forskarna bakom artikeln att tobaksprodukter bör beskattas efter risk innebärande att snus bör beskattas väsentligt lägre än exempelvis cigaretter.

Man skriver:  ”We believe that implementing differential taxes on nicotineyielding products on the basis of degree of risk could substantially expedite the move away from cigarette smoking that has occurred during the past half-century, especially now that there are nicotine-yielding products that pose dramatically less danger than combustible tobacco products.  Nearly a fifth of U.S. adults are cigarette smokers, and smoking accounts for one of every five deaths in the United States.  Failure to seriously entertain a differential taxation approach may contribute to the prolongation of the epidemic of disease and death caused by smoking.

Referenser:
[NYT – A Tobacco Tax to Save Lives.]
[Frank J. Chaloupka, Ph.D., David Sweanor, J.D., and Kenneth E. Warner, Ph.D. N Engl J Med 2015; 373:594-597August 13, 2015]

Se även:
SvD – Höjd skatt på snus får kritik.
SVT – Forskare vill ha lägre snusskatt.

1 kommentar

Under Artikelkommentar, snus, Tobak

Snusning versus rökning

Alla tobaksprodukter dras över samma kam.  Rubriker såsom ”Tobaken DÖDAR”.  Tobaksförbud för anställda i vissa kommuner.  Tobaksförbud på sjukhus.  Dessutom höga punktskatter.  Och detta helt oberoende på produkt och/eller produktkategori. 

Det är rökningen som dödar, inte tobaken.  Just det faktum att man eldar och väljer att andas in ”skiten” (dvs alla 1000-tals kemiska ämnen som bildats genom förbränning), det är det som dödar, inte tobaken.  Det hade inte spelat någon större roll om man istället valt att röka morotsblast.  Ändå så hackar man på alla tobaksprodukter oavsett användningssätt och (faktiskt!) verklig farlighet.

It is generally understood that it is not nicotine itself that is harmful, but the method of delivery, i.e. burning Tobacco”.  [Addictive Behaviors, Volume 39, Issue 3, March 2014, Pages 507–511.]

Vi brukar lika mycket tobak som resten av Europa men vi har ändå en signifikant lägre dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar (olika cancerformer, KOL, etc).  Varför?  Jo, för att vi röker mindre och att en stor andel av våra tobaksbrukare använder det mindre riskfyllda alternativet snus…

2011 släpptes två samlade analyser av (mer eller mindre) samtliga epidemiologiska studier på området, och båda kom fram till att det inte finns något samband mellan snusandet och våra vanliga cancerformer. [ref.1, ref.2]  Detta ledde åtminstone till en debattartikel i Dagens Medicin 2012-05-26 där professor Robert Nilsson (institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet) skrev att snus inte bör klassas som cancerrisk. [ref.3]

När det gäller kranskärlssjukdomar så publicerade Journal of Public Health and Epidemiology 2011 en samlad analys av en mängd epidimiologiska studier, varav 11 var gjorda i Sverige, som visar på att det inte finns några samband mellan svenskt snus och kranskärlsjukdomar.  [ref.4]

Statistik:
Sverige har (2010) europas lägsta dödlighet i lungcancer med 51 döda per 100000 invånare, samtidigt som vi röker minst (enbart 14% av befolkningen över 15 år röker dagligen).  Att jämföra medelvärdet för Europa där 23% av befolkningen över 15 år röker dagligen, resulterande bl.a. i 83 döda per 100000 invånare.  [www.oecd-ilibrary.org]

Referenser:
1: Annals of Oncology, Volume 22, Issue 6Pp. 1420-1426, 2011.
2: Regul. Toxicol. Pharmacol., 59(2), 197-214, 2011.
3: Dagens Medicin 2012-05-26, debattartikel.
4: Journal of Public Health and Epidemiology Vol. 3(12), pp. 593-603, 2011.

2 kommentarer

Under Tobak