Etikettarkiv: tobaksskatt

New York Times skriver om snus…

nejm_logoSom en följd av artikeln ”Differential Taxes for Differential Risks – Toward Reduced Harm from Nicotine-Yielding Products” som publicerades i The New England Journal of Medicine den 13 augusti så har nu New York Times (18 augusti 2015) även skrivit en ”blänkare” om snus och det vansinniga att dels beskatta ett mindre skadligt alternativet lika hårt som cigaretter, men även det faktum att EU förbjudet snus medan det fortsatt är tillåtet att röka som ”borstbindare”.

New York Times Joe Nocera skriver bl.a.:
Even though tobacco use in Sweden is comparable to its use in the rest of Europe, Sweden’s preference for snus means that it “has Europe’s lowest tobacco-attributable mortality among men,” according to a paper in the latest issue of The New England Journal of Medicine.  Indeed, a 2012 study by the World Health Organization found that tobacco caused 152 deaths per 100,000 men in Sweden, versus 467 deaths per 100,000 men in Europe.

After all, you know how the European Union reacted to the Swedish snus experience, don’t you?”  ”It banned snus.
 
Artikeln i The New England Journal of Medicine då?  Jo, här menar forskarna bakom artikeln att tobaksprodukter bör beskattas efter risk innebärande att snus bör beskattas väsentligt lägre än exempelvis cigaretter.

Man skriver:  ”We believe that implementing differential taxes on nicotineyielding products on the basis of degree of risk could substantially expedite the move away from cigarette smoking that has occurred during the past half-century, especially now that there are nicotine-yielding products that pose dramatically less danger than combustible tobacco products.  Nearly a fifth of U.S. adults are cigarette smokers, and smoking accounts for one of every five deaths in the United States.  Failure to seriously entertain a differential taxation approach may contribute to the prolongation of the epidemic of disease and death caused by smoking.

Referenser:
[NYT – A Tobacco Tax to Save Lives.]
[Frank J. Chaloupka, Ph.D., David Sweanor, J.D., and Kenneth E. Warner, Ph.D. N Engl J Med 2015; 373:594-597August 13, 2015]

Se även:
SvD – Höjd skatt på snus får kritik.
SVT – Forskare vill ha lägre snusskatt.

1 kommentar

Under Artikelkommentar, snus, Tobak

Skamlig skatt…

02_Strong_Slim_Portion_SnusNu vid årsskiftet så höjdes skatten på tobak och (förstås!) även på snus.

Det är SKAMLIGT att skatten höjs mer på det väsentligt mindre skadliga snuset än på cigaretter.

Hur konstigt det än låter så höjdes nämligen skatten på snus med 12% mot närmare 7% mot cigaretter.  Skillnaden för att man riskerar smuggling med cigaretter.  Resultatet blev att det nu är förhållandevis mer ekonomiskt att röka farliga cigaretter än att använda det ofarligare alternativet snus.  Galet är bara förnamnet!

Men så har vi ju också valt fram tämligen förnuftbefriade politiker.  Politiker som inte verkar bry sig om att undersökning, efter undersökning, visar att snus är betydligt mindre skadligt än ett bruk där man andas in förbränningsgaser.

Professor Robert Nilsson (institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet) i en debattartikel i Dagens Medicin:  ”Från ett molekylärbiologiskt perspektiv saknar således hypotesen att svenskt snus utgör en betydelsefull cancerrisk biologisk trovärdighet.  En nyligen genomförd samlad analys av samtliga epidemiologiska studier på området ger stöd för denna slutsats.
Ref.: Dagens Mecicin – Snus bör inte klassas som cancerrisk.
 
Se även:
SvD – Skattechock på snus ger fler rökare.
Läkartidningen – Snuset placeras oförtjänt i skamvrån.

———————–

En snusare som snusar 1 dosa om dagen á 39 kronor betalar drygt 18 kronor per dag i skatt till staten (tobaks- och mervärdesskatt) vilket blir runt 6 600 kronor per år.  Finns ingen statistik som visar på att snusare kostar samhället massa pengar i form av sjukvård, tidigare död, etc, så m.a.o. så bidrar snusare mer till välfärden än icke snusare.

Anders Borg (om någon kommer ihåg honom?) sa själv i en kommentar ungefär så här ”Jag tror att snusare, …, inser att det är viktigt att vi kan utbilda unga människor”.  Visst är det viktigt – det förstår väl vem som helst – men VARFÖR skall snusare ”subventionera” välfärden mer än andra?

Lämna en kommentar

Under Allmänt, snus, Tobak