Kategoriarkiv: snus

Snus och typ 2 diabetes.

”Storsnusare riskerar få typ 2-diabetes”,
”Larm om diabetes för snusare”,
”Snus ökar risken för diabetes”, etc

Rubrikerna var många som basonerade ut nyheten att snus ger diabetes.  Detta efter att forskare vid Karolinska Institutet, Umeå och Lunds universitet fått sina resulta publicerade i Journal of Internal Medicine.

[”Smokeless tobacco (snus) is associated with an increased risk of type 2 diabetes: results from five pooled cohorts”, Journal of Internal Medicine, online 6 februari 2017, doi: 10.1111/joim.12592.]

Genom åren så har studier på snus och diabetes visat såväl på samband som det motsatta, dvs att det inte finns något samband.

Så sent som 2016 så publicerades en svensk-norsk studie i tidsskriften Diabetic Medicine vars syfte var just att studera om det just finns något samband mellan snus och typ 2 diabetes.  Den studien, som omfattar nästan 25000 män, visade inte på något samband.  Man skriver i slutsatsen: ”The risk of Type 2 diabetes and LADA is unrelated to the use of snus, despite its high nicotine content.  This opens the possibility of the increased risk of Type 2 diabetes seen in smokers may not be attributed to nicotine, but to other substances in tobacco smoke.”

[”Use of Swedish smokeless tobacco (snus) and the risk of Type 2 diabetes and latent autoimmune diabetes of adulthood (LADA)”, Diabetic Medicine, online 31 july 2016, doi: 10.1111/dme.13179.]

Med andra ord, ta nyheten med ro.  Forskningsvärlden och de undersökningarna som gjorts är inte överens/överensstämmande.  Och oavsett vad så är snus mycket mindre hälsofarligt än rökning…

Se även:
vininfo – New York Times skriver om snus.
vininfo – Snusning versus rökning.
vininfo – Snus och karies.

mackmyra

Lämna en kommentar

Under Hälsa, snus

Snus och karies…

Många är instanserna som hackar på snus, kommuner som förbjuder, staten som beskattar, etc.  Inte ofta kan man, utan vetenskapliga referenser, läsa om att snus minsan ger dålig munhälsa med blottade tandhalsar, karies och t.o.m. cancer.
 
Snus och karies.
 
Den enda riktigt stora moderna undersökningen, ”Dental caries in relation to smoking and the use of Swedish snus”, som tittat på just karies publicerades 2012 och omfattar 500 personer i vardera tre försöksgrupper undersökta 1983, 1993 och 2003.  Och om något så visar denna undersökning att snusare har fler och friskare tänder med mindre förekomst av karies än icke snusare, inte tvärtom.  Denna undersökning följdes upp så sent som 2015 med ”Dental caries and associated factors in a group of Swedish snus users” där slutsatsen blev att det inte förelåg några nämnvärda skillnader mellan snusare och ickesnusare, man skriver ”To conclude, this clinical study revealed no statistically significant differences in caries prevalence between snus users and non-users and only minor differences regarding different caries associated factors.”
 
Tabellen nedan är ett utdrag som bara visar antal tänder och förekomsten av karies.
tandhalsa
 
Alltså, snus ger inte karies!

Se även:
Vininfo – Forskning tyder på att rött vin skyddar mot karies.

Källor:

  • Hugoson A, Hellqvist L, Rolandsson M, Birkhed D.  Dental caries in relation to smoking and the use of Swedish snus: epidemiological studies covering 20 years (1983–2003).  Acta Odontologica Scandinavica, 70:4, 289-296.
  • Hellqvist L, Rolandsson M, Hugoson A, Lingström P, Birkhed D.  Dental caries and associated factors in a group of Swedish snus users.  Swedish Dental Journal 2015, 39(1), 47-54.

Snus och cancer då?
 
2011 släpptes två artiklar [Bertucco och Lee enl. nedan], samlade analyser, av (mer eller mindre) samtliga epidemiologiska studier på området där båda kommer fram till att det inte finns något samband mellan snusande och våra vanliga cancerformer.  Detta ledde åtminstone till två debattartiklar [länkar nedan] i Dagens Medicin där professor Robert Nilsson (institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet) dels skrev att snus inte bör klassas som cancerrisk och där han även går till ”attack” mot Socialstyrelsen.

Robert Nilsson skriver bl.a. ”Från ett molekylärbiologiskt perspektiv saknar således hypotesen att svenskt snus utgör en betydelsefull cancerrisk biologisk trovärdighet” och ”På uppdrag av Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet har Handelns utredningsinstitut beräknat att snuset har lett till besparingar på minst 20 miljarder kronor mellan åren 1990 och 2011 genom minskade vårdkostnader och produktionsbortfall”.

Källor:

Snus är m.a.o. en relativt harmlös njutningsprodukt…

1 kommentar

Under Allmänt, Hälsa, snus

Ännu en kommun som leker stalinism med medborgarna…

how-to-use-snus

Ännu en kommun som inför snusförbud.  Bjurholm (S-styrt) inför tobaksförbud för alla anställda och likställer därmed cigarettrökning och snusning.  Förbudet införs ”ur ett hälsoperspektiv”, för att de anställda ska ”må bra” på jobbet, och ska gälla alla kommunanställda oavsett verksamhet.  Förbudet skall gälla fr.o.m. januari 2017.
[SVT Nyheter – Nu stoppas snusarna i Bjurholm.]
 
vilka grunder kan man fråga sig:

New York Times Joe Nocera:
Even though tobacco use in Sweden is comparable to its use in the rest of Europe, Sweden’s preference for snus means that it “has Europe’s lowest tobacco-attributable mortality among men,” according to a paper in the latest issue of The New England Journal of Medicine.  Indeed, a 2012 study by the World Health Organization found that tobacco caused 152 deaths per 100,000 men in Sweden, versus 467 deaths per 100,000 men in Europe.
[NYT – A Tobacco Tax to Save Lives.]]

Dagens Medicin, Robert Nilsson:  ”Från ett molekylärbiologiskt perspektiv saknar således hypotesen att svenskt snus utgör en betydelsefull cancerrisk biologisk trovärdighet” och ”På uppdrag av Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet har Handelns utredningsinstitut beräknat att snuset har lett till besparingar på minst 20 miljarder kronor mellan åren 1990 och 2011 genom minskade vårdkostnader och produktionsbortfall.
[Dagens Medicin – Snus bör inte klassas som cancerrisk.]
[Dagens Medicin – Kan socialstyrelsen skilja på risker med rökning och nikotin?]

Hans Gilljam, senior professor i Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet:  ”När du tar ett halsbloss förbränns 8 000 ämnen som du andas in.  Många är direkt giftiga och cancerogena.  Rökning är livsfarligt.  Men nikotin är inte särskilt farligt.  Det är svårt att på vetenskaplig grund kunna påstå att ett kroniskt nikotinmissbruk är farligt för en vuxen människa.
[Aftonbladet – Svårt att påstå att nikotin är farligt.]

Det är rökningen som dödar!, inte tobaken.  Just det faktum att man eldar och väljer att andas in ”skiten” (dvs alla 1000-tals kemiska ämnen som bildats genom förbränning), det är det som dödar, inte tobaken.  Det hade inte spelat någon större roll om man istället valt att röka morotsblast.  Ändå så hackar man på alla tobaksprodukter oavsett användningssätt och (faktiskt!) verklig farlighet.

Läs även:
Vininfo – Snusning versus rökning.
Vininfo – Snus inte bara gott.

Lämna en kommentar

Under snus, Tobak

New York Times skriver om snus…

nejm_logoSom en följd av artikeln ”Differential Taxes for Differential Risks – Toward Reduced Harm from Nicotine-Yielding Products” som publicerades i The New England Journal of Medicine den 13 augusti så har nu New York Times (18 augusti 2015) även skrivit en ”blänkare” om snus och det vansinniga att dels beskatta ett mindre skadligt alternativet lika hårt som cigaretter, men även det faktum att EU förbjudet snus medan det fortsatt är tillåtet att röka som ”borstbindare”.

New York Times Joe Nocera skriver bl.a.:
Even though tobacco use in Sweden is comparable to its use in the rest of Europe, Sweden’s preference for snus means that it “has Europe’s lowest tobacco-attributable mortality among men,” according to a paper in the latest issue of The New England Journal of Medicine.  Indeed, a 2012 study by the World Health Organization found that tobacco caused 152 deaths per 100,000 men in Sweden, versus 467 deaths per 100,000 men in Europe.

After all, you know how the European Union reacted to the Swedish snus experience, don’t you?”  ”It banned snus.
 
Artikeln i The New England Journal of Medicine då?  Jo, här menar forskarna bakom artikeln att tobaksprodukter bör beskattas efter risk innebärande att snus bör beskattas väsentligt lägre än exempelvis cigaretter.

Man skriver:  ”We believe that implementing differential taxes on nicotineyielding products on the basis of degree of risk could substantially expedite the move away from cigarette smoking that has occurred during the past half-century, especially now that there are nicotine-yielding products that pose dramatically less danger than combustible tobacco products.  Nearly a fifth of U.S. adults are cigarette smokers, and smoking accounts for one of every five deaths in the United States.  Failure to seriously entertain a differential taxation approach may contribute to the prolongation of the epidemic of disease and death caused by smoking.

Referenser:
[NYT – A Tobacco Tax to Save Lives.]
[Frank J. Chaloupka, Ph.D., David Sweanor, J.D., and Kenneth E. Warner, Ph.D. N Engl J Med 2015; 373:594-597August 13, 2015]

Se även:
SvD – Höjd skatt på snus får kritik.
SVT – Forskare vill ha lägre snusskatt.

1 kommentar

Under Artikelkommentar, snus, Tobak

Snus inte bara gott…

Kommunen vill inför snusförbud – Skövde (stan ingen behövde!),  Rödgröna vill stoppa snuslukt – Uppsala,  Kommunens anställda har tobaksfri arbetstid – Arjeplog, Snusförbud förslås i Umeå,…
Galenskaperna tar liksom aldrig slut.  Över 15 kommuner landet runt har förbjudet snus på arbetstid.  Ändå får man äta godis, dricka kaffe, dofta parfym, svett och ”gud vet vad”…  På vilka grunder kan man fråga sig?  I alla fall inte några som helst vetenskapliga…

generalxrSnus(et) är på inget sätt en hälsoprodukt men är heller inte så farligt som Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen försöker påskina.  Det är rökningen som dödar, inte tobaken.  Just det faktum att man eldar och väljer att andas in ”skiten” (dvs alla 1000-tals kemiska ämnen som bildats genom förbränning), det är det som dödar, inte tobaken.
 
It is generally understood that it is not nicotine itself that is harmful, but the method of delivery, i.e. burning Tobacco” [ref.1].
 
Men cancer då?  2011 släpptes två artiklar [ref.2 och 3], samlade analyser, av (mer eller mindre) samtliga epidemiologiska studier på området där båda kommer fram till att det inte finns något samband mellan snusande och våra vanliga cancerformer.  Detta ledde åtminstone till två debattartiklar [ref.4 och 5] i Dagens Medicin där professor Robert Nilsson (institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet) dels skrev att snus inte bör klassas som cancerrisk och där han även går till ”attack” mot Socialstyrelsen.
 
Robert Nilsson skriver bl.a. ”Från ett molekylärbiologiskt perspektiv saknar således hypotesen att svenskt snus utgör en betydelsefull cancerrisk biologisk trovärdighet” och ”På uppdrag av Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet har Handelns utredningsinstitut beräknat att snuset har lett till besparingar på minst 20 miljarder kronor mellan åren 1990 och 2011 genom minskade vårdkostnader och produktionsbortfall”.
 
Nej, snus är en relativt harmlös njutningsprodukt, om än en beroendeframkallande sådan.  Just beroendeframkallningen är snusets stora akilleshäl.  Men är själva beroendet och nikotinet skadligt?
 
I aftonbladet på temat ”sluta röka” så intervjuades 2011 Hans Gilljam [ref.6], senior professor i Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och grundare av Sluta-röka-linjen, där han bl.a. säger ”Nikotin är inte farligt för kroppen.  Det är heller inte särskilt beroendeframkallande.” och ”vi kan nog i dag konstatera att nikotin i sig inte är särskilt beroendeframkallande.  Det är ju onekligen så att cigaretter i sig skapar ett starkt beroende, men det handlar inte om nikotinet.  Det är snarare om röken, lukten, det sociala, att ha någonting i handen…  alla de faktorerna sammantaget, socialt och psykologiskt.  Tyvärr har vi i 25 år pratat väldigt övertygande om nikotin som starkt beroendeframkallande, nu får vi äta upp det.”.
 
Slutligen, SvD – Svenskans vackraste ord är fint som snus.
 
Nä, nu lägger jag in en prilla och publicerar…
 
 – – – – –
 
Referenser:
1:  KO Fagerström, ”Tobacco harm reduction: The need for new products that can compete with cigarettes”, Addictive Behaviors, Volume 39, Issue 3, March 2014, Pages 507–511.
2:  P Bertuccio et.al., ”Cigar and pipe smoking, smokeless tobacco use and pancreatic cancer: an analysis from the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium”, Annals of Oncology, Volume 22, Issue 6Pp. 1420-1426, 2011.
3:  Peter N Lee, ”Summary of the epidemiological evidence relating snus to health”, Regul. Toxicol. Pharmacol., 59(2), 197-214, 2011.
4: Dagens Medicin – Snus bör inte klassas som cancerrisk.
5: Dagens Medicin – Kan socialstyrelsen skilja på risker med rökning och nikotin?
6: Aftonbladet – Svårt att påstå att nikotin är farligt.

Läs gärna också Ann-Charlotte Marteus ironiska ledare i Expressen,
Expressen – Snusförbud inte nog – stoppa vitlöksstanken!

1 kommentar

Under Allmänt, Artikelkommentar, snus, Tobak

Snusare löper INTE större risk för alkoholism, eller…

Många var dom mediaaktörer som igår publicerade nyheten att snusare löper större risk för alkoholism än icke snusare, och dessutom i textmassan att det skulle finnas ett faktiskt samband mellan just snusande och risken att bli alkoholist.

Ett samband som man just INTE har visat…

Hela denna nyhetsBUBBLA är resultatet av ett okritiskt granskande av en dåligt underbyggd undersökning, gjord vid Umeå Universitet, och publicerad i tidsskriften ”Drug and Alcohol Dependence” i början på februari. [Ref.]

Denna undersökning är enbart resultatet av enkätsvar, visserligen från över 20 000 personer, där man jämfört svaren mellan samma enkät utskickad till samma individer efter en tidsrymd av 10 år.  Enkäten är full av frågor kring indiviernas livssituation, fyra frågor där man tolkat huruvida individerna har alkoholproblem (eller snarare risk för), men INTE en fråga kring hur mycket alkohol man förbrukar.  Man vet alltså INTE huruvida en snusare generellt lever ett liv där man också dricker mer alkohol än en icke-snusare, detta för att man inte har ställt frågan.

Man skriver i artikeln:  ”The CAGE questionnaire consists of four questions and is designed to identify individuals with alcohol misuse and dependence.  The themes of the questions related to alcohol consumption are Cut down, Annoyance, Guilt and Eye-opener.” och ”THE AMOUNT OF ALCOHOL CONSUMED IS NOT EVALUATED. The number of Yes responses to the four questions is tallied.  Two or more Yes responses are considered indicative of alcohol misuse carrying a risk of AD.  Being an alcohol abstainer or giving fewer than two positive answers to the CAGE questionnaire was categorized as not AD.”

Gud skyddar mot lungcancer!” kan man TROligtvis också bevisa om man har samma LÅGA krav på bevisbörda, och inte minst orsakssamband, som Umeåforskarna.  Detta alltså om man inte ställer frågor kring rökande och tar hänsyn till att den troende gruppen kanske röker i mindre utsträckning.
 
Referens:
Margareta Norberg et.al., ”Use of moist smokeless tobacco (snus) and the risk of development of alcohol dependence: A cohort study in a middle-aged population in Sweden”, Drug and Alcohol Dependence, publicering ”online”, 9 Febr 2015.

Lämna en kommentar

Under snus, Tobak

Skamlig skatt…

02_Strong_Slim_Portion_SnusNu vid årsskiftet så höjdes skatten på tobak och (förstås!) även på snus.

Det är SKAMLIGT att skatten höjs mer på det väsentligt mindre skadliga snuset än på cigaretter.

Hur konstigt det än låter så höjdes nämligen skatten på snus med 12% mot närmare 7% mot cigaretter.  Skillnaden för att man riskerar smuggling med cigaretter.  Resultatet blev att det nu är förhållandevis mer ekonomiskt att röka farliga cigaretter än att använda det ofarligare alternativet snus.  Galet är bara förnamnet!

Men så har vi ju också valt fram tämligen förnuftbefriade politiker.  Politiker som inte verkar bry sig om att undersökning, efter undersökning, visar att snus är betydligt mindre skadligt än ett bruk där man andas in förbränningsgaser.

Professor Robert Nilsson (institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet) i en debattartikel i Dagens Medicin:  ”Från ett molekylärbiologiskt perspektiv saknar således hypotesen att svenskt snus utgör en betydelsefull cancerrisk biologisk trovärdighet.  En nyligen genomförd samlad analys av samtliga epidemiologiska studier på området ger stöd för denna slutsats.
Ref.: Dagens Mecicin – Snus bör inte klassas som cancerrisk.
 
Se även:
SvD – Skattechock på snus ger fler rökare.
Läkartidningen – Snuset placeras oförtjänt i skamvrån.

———————–

En snusare som snusar 1 dosa om dagen á 39 kronor betalar drygt 18 kronor per dag i skatt till staten (tobaks- och mervärdesskatt) vilket blir runt 6 600 kronor per år.  Finns ingen statistik som visar på att snusare kostar samhället massa pengar i form av sjukvård, tidigare död, etc, så m.a.o. så bidrar snusare mer till välfärden än icke snusare.

Anders Borg (om någon kommer ihåg honom?) sa själv i en kommentar ungefär så här ”Jag tror att snusare, …, inser att det är viktigt att vi kan utbilda unga människor”.  Visst är det viktigt – det förstår väl vem som helst – men VARFÖR skall snusare ”subventionera” välfärden mer än andra?

Lämna en kommentar

Under Allmänt, snus, Tobak

Bergamott (Citrus bergamia).

bergamotBergamott är en hybrid mellan pomerans (Citrus aurantium) och Limett (Citrus limetta) och härrör från Italien som fortfarande står för närmare 80% av världsproduktionen.

Bergamott och dess olja används som smaksättning av te (Earl grey), godis (exempelvis marmeladkonfekt), likörer och inte minst i snus (General och dess kopior).  Wikipedia skriver ”In Sweden and Norway, bergamot is a very common flavourant in snus, a smokeless tobacco product”.  Ett stort användningsområde är som aromkomponent inom parfymindustrin.  Själva frukten som sådan anses vara oätbar och är sur som citron och mer bitter än grapefrukt.  Men det lär väl finnas sådana som äter den ändå…

Frukten har fått sitt man från byn Bergamo i Lombardiet (Italien) som anses vara ursprunget även om det sägs att självaste Christoffer Columbus tog med sig ett träd från kanarieöarna till Italien.  Oljan är känd från så tidigt som 1400-talet och redan då användes det som ingrediens i te och parfym.  Dessutom har juicen använts som naturmedicin för behandling av Malaria.

Bergamott innehåller små mängder av substansen bergapten (5-metoxipsoralen) som har en ”fototoxisk” effekt och kan göra huden ljuskänslig samt misstänks vara cancerogen.  Det finns bergaptenfri bergamottolja.

Bergamottolja (kallpressad) innehåller annars minst 100-talet flyktiga kemiska ämnen, varav 55 st är identifierade och karaktäriserade.  Av dessa så har man valt ut – genom sensorisk analys – de viktigaste aromämnena (blev 12 st) när det gäller att få fram autentisk bergamottkaraktär.

1. Limonen 37% – frisk, kylande, mintig
2. Linalylacetat 30% – bergamott, blommig
3. Linalool 8.8% – blommig, fruktig, söt
4. γ –Terpinen 6.8% – oljig, rökig
5. β-Pinen 6.2% – grön, söt
6. Neral 0.19% – citron, syrlig
7. Geranial 0.27% – frisk, mintig
8. Geraniol 0.07% – bergamott, grön, syrlig
9. (Z)-Limonenoxid 0.02% – bergamott, grön
10. (E)-Limonenoxid 0.02% – citrus, söt
11. (Z)-β-Ocimen 0.02% – grön, kryddig
12. Decanal 0.03% – bergamott, örtig

Intressant är att de flesta av substanserna är sk. monoterpener, även om dom även kan delas in i andra klasser också. Detta gäller även limonen och dess ”derivat” som är sk. cykliska terpener.

bergamotstruktruer

Källor:
Masayoshi Sawamura et al., “Characteristic odour components of bergamot (Citrus bergamia Risso) essential oil”, Flavour Fragr. J. 2006; 21: 609–615.

Vin då?  Bergamottkaraktär återfinns framförallt i viner gjorda på Muscat och Gewurtztraminer, men karaktären är också känd för att finnas i viner gjorda på den blå druvan Touriga Nacional.  ”High quality Touriga Nacional wines are characterised by a fruity-citric aroma described as sweet and of fresh citrus, evoking the bergamot fruit”.  Dessutom så har man visat att just Touriga Nacional ofta innehåller Linalool och Linalylacetat i halter där det slår igenom på arom och smak.  Inget jag har känt själv men känner att jag måste utforska Touriga vidare.  Gäller bara att försöka hitta viner med ”noten” vilket är lite svårt då vårat statliga bolag sällan använder bergamott som smakord.
 
Källor:
Ferreira et al., ”Identification of key odorants related with high quality Touriga Nacional wine”, Development in Food Science, Vol 43, 217-220, 2006.
De Pinho et al., ”Further insights into the floral character of Touriga Nacional wines”, J Food Sci. Aug 72(6), S396-401, 2007.
Symington et al., ”Industrial Trials Modulating Touriga Nacional Aroma Tipicity” – 34th World Congress of Vine & Wine, June 22-25, 2011.

Touriga Nacional?  Världens 67’de mest odlade druvsort (10 435 ha, 2010) och odlas nästintill bara i ursprungslandet Portugal där den är landets 4’de mest odlade druvsort (10 175 ha) efter Tempranillo, Touriga Franca och Castelao.  Dessutom så är Touriga Nacional portugals ”främsta” druvsort och gör bäst ifrån sig i Dourodalen och då inte minst i dom röda portvinerna.
 
GeneralSnus då?  Redan 1866 skapade snusfabrikören Johan A Boman det perfekta sunset genom att smaksätta tobak med bergamottolja.  Detta blev Generalsnus, ett snus som – efter 150 år – fortfarande finns kvar – om än förfinat – och som gjort att bergamott kanske är den mest spridda snuskaraktären (efter möjligtvis mint).  Alla snustillverkare av rang har en ”bergamott’ig” produkt, men det finns bara ett original…
 

Lämna en kommentar

Under Allmänt, Arom-/smakämnen, Druvor, Naturvetenskap, snus, Tobak